Προϋποθέσεις προσφοράς Let's Go Shopping
(στην συνέχεια "Όροι Προσφοράς")

 

 

I Προκαταρκτικές διατάξεις

 

1.Οι παρόντες Όροι Προσφοράς υπό την επωνυμία Let's Go Shopping καθορίζουν τους κανόνες λειτουργίας, τους όρους, το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία της Προσφοράς, τους κανόνες χρήσης και τα δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην Προσφορά, καθώς και τις υποχρεώσεις του Οργανωτή.

2.Ο Διοργανωτής της Προσφοράς Let's Go Shopping είναι το eobuwie.pl με έδρα τη Zielona Góra, Νowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Zielona Góra, VIII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων, με αριθμό KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, κεφάλαιο εταιρείας: 2.000.000 PLN που πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου (στην συνέχεια: "Διοργανωτής").

3.Η προώθηση γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση modivo.gr („Ηλεκτρονικό Κατάστημα”).

4.Στην Προσφορά μπορούν να συμμετέχουν πελάτες οι οποίοι, αφού πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Προσφορά, γίνονται συμμετέχοντες της Προσφοράς (στην συνέχεια: "Συμμετέχον της Προσφοράς").

 

II Αντικείμενο Προσφοράς και οι όροι για τη χρήση της Προσφοράς

 

1.Το Αντικείμενο της Προσφοράς είναι η δυνατότητα χρήσης της Προσφοράς από τον Συμμετέχοντα  της Προσφοράς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους Όρους Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης Προσφοράς στον Συμμετέχοντα κατά τη Διάρκεια της Προσφοράς, η οποία μειώνει την τιμή των προϊόντων που διατίθενται στην ιστοσελίδα https://modivo.gr/c/shopping (“Προϊόντα”) κατά το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο 2 παρακάτω (στο εξής: “Αντικείμενο Προσφοράς”)

2.Η προσφορά χορηγείται στο ποσό που δείχνει το έμβλημα το οποίο βρίσκεται δίπλα στο κάθε Προϊόν και είναι, ανάλογα με το Προϊόν, -20% ή -30%.

3. Η προσφορά χορηγείται από την αρχική τιμή και δεν συγχωνεύεται με άλλες προσφορές.

4. Η Προσφορά ισχύει από 24.09.2020 00:01 μέχρι 27.09.2020 23:59 (στο εξής "Διάρκεια Προσφοράς").

5. Η συμμετοχή στην Προσφορά είναι εθελοντική και δωρεάν (δηλ. οι αγορές Προϊόντων που υπάγονται στην Προσφορά δεν απαιτούν πρόσθετο κόστος από τον Συμμετέχον της Προσφοράς εκτός από την Τιμή Προϊόντων και των εξόδων που επιλέγονται από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης).

6. Ορισμένα Προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την Προσφορά κατά τη διάρκεια της.

7. Για να συμμετάσχετε στην Προσφορά πρέπει κατά τη Διάρκεια Προσφοράς:

Α. να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους Προσφοράς.

Β. να προσθέστε προϊόντα που συμμετέχουν στην Προσφορά στο Καλάθι.      

Γ. πριν από την δήλωση της παραγγελίας - στην ενότητα Καλάθι - εισάγετε τον

κωδικό: SHOPPING και πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή κουπονιού".

Ο κωδικός μετά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας δεν σας δίνει δικαίωμα στην Προσφορά. ‘Έλλειψη κωδικού σημαίνει ότι ο αγοραστής έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα χρήσης της Προσφοράς σε σχέση με τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Σε μια τέτοια κατάσταση, κατά τη στιγμή της πληρωμής, χάνει τελικά το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την Προσφορά σε σχέση με την πραγματοποιηθείσα συναλλαγή.

8. Η Προσφορά δεν συγχωνεύεται με άλλες προσφορές, προωθητικές προσφορές, ειδικές προσφορές τιμών ή προϊόντων που ισχύουν για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός εάν οι όροι της προώθησης, ειδικής προσφοράς ή προσφοράς προϊόντος ανακοινώνουν αλλιώς.

9. Σε περίπτωση ταυτόχρονης αγοράς πολλών Προϊόντων που καλύπτονται από την Προσφορά, το Αντικείμενο της Προσφοράς υπολογίζεται για κάθε ένα από τα προϊόντα ξεχωριστά.

10. Το Αντικείμενο της Προσφοράς δεν υπόκειται σε καταβολή χρημάτων ή ανταλλαγής για οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής και είναι μη μεταβιβάσιμο.

 

III  Καταγγελίες

1.Όλες οι καταγγελίες σχετικά με την Προσφορά, οι Συμμετέχοντες Προσφοράς μπορούν να υποβάλλουν, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο: info@modivo.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση του Διοργανωτή: eobuwie.pl S.A./epapoutsia.gr, Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (στο εξής "Καταγγελίες").

2.Προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση της Καταγγελίας, συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντα της Προσφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου) καθώς και περιγραφή των λόγων της δήλωσης της Καταγγελίας.

3.Η συμμόρφωση στην Καταγγελία από τον Διοργανωτή πραγματοποιείται αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

4.Οι Καταγγελίες εξετάζονται από τον Διοργανωτή, εφαρμόζοντας ειδικότερα τις διατάξεις αυτών των Όρων Προσφοράς.

 

IV Τελικές διατάξεις

 

1. Αυτοί οι Όροι Προσφοράς διατίθενται δημοσίως στη διεύθυνση:https://modivo.gr/shoppingkanonismos

2. Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στο πλαίσιο των Όρων, οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Όρους Προσφοράς θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που διατίθενται στη διεύθυνση https://modivo.gr/shoppingkanonismos

3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Προσφοράς σε περίπτωση σημαντικού λόγου που θεωρείται ως (κλειστός κατάλογος):

α) αλλαγή των νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τους όρους, τους κανόνες και την οργάνωση της Προσφοράς, επηρεάζοντας τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων Προσφοράς.

β) αλλαγή της μεθόδου διεξαγωγής της Προσφοράς για τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους.

γ) αλλαγή στον τρόπο παροχής υπηρεσιών μόνο λόγω τεχνικών ή τεχνολογικών λόγων

δ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εισάγοντας νέα, τροποποιώντας ή αποσύροντας από τον Διοργανωτή τις υπάρχουσες λειτουργίες ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

4. Σε περίπτωση αλλαγής στους Όρους Προσφοράς, ο Διοργανωτής θα παράσχει το ενοποιημένο κείμενο των Όρων Προσφοράς δημοσιεύοντας το στη διεύθυνση https://modivo.gr/shoppingkanonismos

5. Οι αλλαγές στους Όρους Προσφοράς ισχύουν από τη στιγμή που προσδιορίζονται σαφώς και τοποθετούνται στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

 

Zielona Góra, 24.09.2020