Προϋποθέσεις προσφοράς -50% στο δεύτερο προϊόν
(στην συνέχεια "Όροι Προσφοράς")

 

 

I    Προκαταρκτικές διατάξεις

 

1.Οι παρόντες Όροι Προσφοράς υπό την επωνυμία -50% στο δεύτερο προϊόν καθορίζουν τους κανόνες λειτουργίας, τους όρους, το πεδίο εφαρμογής και τη διαδικασία της Προσφοράς, τους κανόνες χρήσης και τα δικαιώματα των προσώπων που συμμετέχουν στην Προσφορά, καθώς και τις υποχρεώσεις του Οργανωτή.

 

2.Ο Διοργανωτής της Προσφοράς -50% στο δεύτερο προϊόν είναι το eobuwie.pl με έδρα τη Zielona Góra, Νowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου που τηρείται από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Zielona Góra, VIII Εμπορικό Τμήμα του Εθνικού Μητρώου Δικαστηρίων, με αριθμό KRS: 0000541722, NIP: 9291353356, REGON: 970569861, κεφάλαιο εταιρείας: 2.000.000 PLN που πληρώθηκαν εξ ολοκλήρου (στην συνέχεια: "Διοργανωτής").

 

3.Η προώθηση γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος („Ηλεκτρονικό Κατάστημα”). Οι πελάτες μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στην Προσφορά (στην συνέχεια: "Συμμετέχον της Προσφοράς").

 

II   Αντικείμενο Προσφοράς και οι όροι για τη χρήση της Προσφοράς

 

1.Το Αντικείμενο της Προσφοράς είναι η δυνατότητα του Συμμετέχοντος της Προσφοράς να χρησιμοποιήσει τον κωδικό προσφοράς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους Όρους Προσφοράς. Η προσφορά περιλαμβάνει την παροχή, Κατά τη Διάρκεια της Προσφοράς, μιας προσφοράς στον Συμμετέχον της Προσφοράς η οποία μειώνει την τιμή του κάθε δεύτερου φθηνότερου Προϊόντος που επισημαίνεται ως συμμετέχον στην Προσφορά και που βρίσκεται στην υποσελίδα: https://modivo-gr.eobuwie.org/second50kanonismos (στη συνέχεια: "Αντικείμενο Προφοράς").

 

Για παράδειγμα, προσθέτοντας δύο Προϊόντα που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά στο Καλάθι, μετά την εκπλήρωση των κανόνων που καθορίζονται στους Όρους της Προσφοράς, η προσφορά θα ισχύει για το ένα φθηνότερο Προϊόν που επισημαίνεται ως συμμετέχον στην Προφορά, προσθέτοντας στο Καλάθι τρία Προϊόντα που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά, μετά την εκπλήρωση των κανόνων που καθορίζονται στους Όρους της Προσφοράς, η προσφορά θα ισχύει για το ένα φθηνότερο Προϊόν που επισημαίνεται ως συμμετέχον στην Προσφορά. Προσθέτοντας στο Καλάθι τέσσερα Προϊόντα, που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά, μετά την εκπλήρωση των κανόνων που καθορίζονται στους Όρους της Προσφοράς, η προσφορά θα ισχύει για τα δύο φθηνότερα Προϊόντα που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά, κλπ.

 

 

2.Η Προσφορά ισχύει από 15.07.2020 00:01 μέχρι 19.07.2020 23:59 (στο εξής "Διάρκεια Προσφοράς").

 

3.Η συμμετοχή στην Προσφορά είναι εθελοντική και δωρεάν (δηλ. οι αγορές Προϊόντων που υπάγονται στην Προσφορά δεν απαιτούν πρόσθετο κόστος από τον Συμμετέχον της Προσφοράς εκτός από την Τιμή Προϊόντων και των εξόδων που επιλέγονται από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης).

 

4.Ορισμένα Προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την Προσφορά κατά τη διάρκεια της. Η Προσφορά δεν ισχύει για Προϊόντα που διατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και δεν επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά (κατά την προσθήκη ενός Προϊόντος στο Καλάθι που δεν έχει επισημανθεί ως συμμετέχον στην Προσφορά, η προσφορά για αυτό το Προϊόν δεν θα υπολογιστεί. Επίσης, αυτό το Προϊόν δεν θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της προσφοράς σε περίπτωση προσθήκης άλλου Προϊόντος στο Καλάθι που έχει επισημανθεί ως συμμετέχον στην Προσφορά).

 

 

5.Για να συμμετοχή στην Προσφορά πρέπει, κατά την Διάρκεια Προσφοράς:

 

α) να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους Προσφοράς·

 

β) να μπείτε στην ιστοσελίδα https://modivo-gr.eobuwie.org/second50kanonismos και να διαλέξετε Προϊόντα που βρίσκονται σε αυτήν ή να μπείτε στην ιστοσελίδα https://modivo.gr και να διαλέξετε Προϊόντα που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά·

 

γ) να προσθέσετε στο Καλάθι τουλάχιστον δύο Προϊόντα που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά·

      

 

6.Στο πλαίσιο της Προσφοράς, η τιμή για το Προϊόν ή τα Προϊόντα που αγοράζει ο Συμμετέχον της Προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα θα μειωθεί κατά το ποσό που καλύπτεται από το  Αντικείμενο της Προσφοράς, δηλ.

 

α) -50% που υπολογίζεται από την τρέχουσα τιμή (η οποία έχει μειωθεί ή δεν έχει μειωθεί) του δεύτερου φθηνότερου Προϊόντος, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://modivo-gr.eobuwie.org/second50kanonismos και που επισημαίνεται ως συμμετέχον στην Προσφορά.

 

β)  Σε περίπτωση όταν είναι δύο Προϊόντα που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά και έχουν την ίδια τιμή, η προσφορά ισχύει μόνο για το ένα Προϊόν.

 

γ) Σε περίπτωση όταν στο Καλάθι έχουν προστεθεί περισσότερα από ένα Προϊόν που επισημαίνονται ως συμμετέχοντα στην Προσφορά, η προσφορά θα ισχύει για το κάθε δεύτερο φθηνότερο Προϊόν που επισημαίνεται ως συμμετέχον στην Προσφορά, σύμφωνα με το παράδειγμα στο σημείο II.1 ανωτέρω.

 

 

7. Η Προσφορά δεν καλύπτει (δεν μειώνει) οποιεσδήποτε χρεώσεις παράδοσης Προϊόντων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τα οποία ο Συμμετέχον της Προσφοράς έχει χρεωθεί πλήρως.

 

8. Η Προσφορά δεν συγχωνεύεται με άλλες προσφορές, προωθητικές προσφορές, ειδικές προσφορές τιμών ή προϊόντων που ισχύουν για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός εάν οι όροι της προώθησης, ειδικής προσφοράς ή προσφοράς προϊόντος ανακοινώνουν αλλιώς.

 

9. Ο Συμμετέχον της Προσφοράς που συνάπτει σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους της Προσφοράς, χρησιμοποιεί την προσφορά για τα συνδεδεμένα προϊόντα - δηλαδή εάν αγοράσει μόνο το δεύτερο φθηνότερο Προϊόν, θα καταβάλει το ποσό που αποτελεί την κανονική τιμή του, ενώ σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αγορά τουλάχιστον δύο Προϊόντων, του δίνεται προσφορά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους της Προσφοράς.

 

10. Σχετικά με το περιεχόμενο της παραγράφου 9, εάν ο Πελάτης θα αποχωρήσει μόνο από την αγορά του πιο ακριβού Προϊόντος ή των πιο ακριβών Προϊόντων που η προσφορά δεν ισχύει για αυτά και την επιστροφή τους, ο Πελάτης χάνει τη δυνατότητα αγοράς του φθηνότερου Προϊόντος ή των φθηνότερων Προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και στη συνέχεια υποχρεούται να καταβάλει την κανονική τιμή αυτού του Προϊόντος ή των Προϊόντων αυτών. Ο Διοργανωτής δικαιούται να μειώσει το ποσό που επιστρέφεται στον Πελάτη για το Προϊόν ή τα Προϊόντα, το οποίο είναι ακριβότερο από το ποσό της προσφοράς που χορηγείται για το φθηνότερο Προϊόν ή τα φθηνότερα Προϊόντα.

 

11. Το Αντικείμενο της Προσφοράς δεν υπόκειται σε καταβολή χρημάτων ή ανταλλαγής για οποιοδήποτε άλλο μέσο πληρωμής και είναι μη μεταβιβάσιμο.

 

 

III  Εγγύηση

 

1.Όλες οι εγγυήσεις σχετικά με την Προσφορά, οι Συμμετέχοντες Προσφοράς μπορούν να υποβάλλουν, ιδίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο: info@epapoutsia.gr ή στην ακόλουθη διεύθυνση του Διοργανωτή: eobuwie.pl S.A./epapoutsia.gr, Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (στο εξής "Εγγύηση").

 

2.Προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των Εγγυήσεων, συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμο του Συμμετέχοντα της Προσφοράς, τα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου) καθώς και περιγραφή των λόγων της δήλωσης της Εγγύησης.

 

3.Η συμμόρφωση στην Εγγύηση από τον Διοργανωτή πραγματοποιείται αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

 

4.Οι Εγγυήσεις εξετάζονται από τον Διοργανωτή, εφαρμόζοντας ειδικότερα τις διατάξεις αυτών των Όρων Προσφοράς.

 

IV  Τελικές διατάξεις

 

1.Αυτοί οι Όροι Προσφοράς διατίθενται δημοσίως στη διεύθυνση: https://modivo-gr.eobuwie.org/second50kanonismos.

 

2.Εκτός εάν ορίζεται ρητώς διαφορετικά στο πλαίσιο των Όρων, οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Όρους Προσφοράς θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που διατίθενται στη διεύθυνση https://modivo-gr.eobuwie.org/second50kanonismos

 

3.Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Προσφοράς σε περίπτωση σημαντικού λόγου που θεωρείται ως (κλειστός κατάλογος):

 

α) αλλαγή των νομικών διατάξεων που ρυθμίζουν τους όρους, τους κανόνες και την οργάνωση της Προσφοράς, επηρεάζοντας τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις του Διοργανωτή και των Συμμετεχόντων Προσφοράς.

 

β) αλλαγή της μεθόδου διεξαγωγής της Προσφοράς για τεχνικούς ή τεχνολογικούς λόγους.

 

γ) αλλαγή στον τρόπο παροχής υπηρεσιών μόνο λόγω τεχνικών ή τεχνολογικών λόγων

 

δ) αλλαγή του πεδίου εφαρμογής ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εισάγοντας νέα, τροποποιώντας ή αποσύροντας από τον Διοργανωτή τις υπάρχουσες λειτουργίες ή υπηρεσίες που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

 

4.Σε περίπτωση αλλαγής στους Όρους Προσφοράς, ο Διοργανωτής θα παράσχει το ενοποιημένο κείμενο των Όρων Προσφοράς δημοσιεύοντας το στη διεύθυνση https://modivo-gr.eobuwie.org/second50kanonismos

 

5.Οι αλλαγές στους Όρους Προσφοράς ισχύουν από τη στιγμή που προσδιορίζονται σαφώς και τοποθετούνται στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.

 

Zielona Góra, 15.07.2020